.

Sätter din ton 🎶 i text ✍️

Kreativ och
 effektiv 

kommunikation som bygger varumärke
- från
strategi till innehållsproduktion

.

Taloj Kommunikation

Hur hörs du?

Det kan kännas ovant för många att lyssna på en inspelning av sin egen röst.

- Är det så där jag låter?

Du blir medveten om hur andra upplever din röst och din tonalitet.

Samma sak gäller det du skriver på din webb, i ditt nyhetsbrev eller i din app. Om du är medveten om hur dina användare upplever din röst blir det också lättare att anpassa tonaliteten så att de känner igen dig i olika sammanhang.

Behöver du hjälp med att hitta rätt i dina budskap och texter?

Kanske en specialist för kortare eller längre uppdrag?

 

Eller behöver du förstärka ditt team med en UX-writer?

 

Taloj hjälper dig att hitta tonen du vill sätta. 🎶

strategi

Genomtänkta strategier och medvetna val gör det lättare att kommunicera med omvärlden.

produktion

Att hålla innehållet uppdaterat i alla kanaler kan bli tidskrävande. Men som tur är så finns det ett litet knep.

rådgivning

Kan vi göra så istället? Når vi vår målgrupp? Frågorna kan vara många. Bollplanket finns nära.

Kunder om Taloj

Isabelle Rosberg
Marknadschef

Vi anlitade Taloj Kommunikation när vi hade behov av en ny hemsida. Genom ett grundligt förarbete och i nära samarbete med vår ledningsgrupp levererade Oskar tillsammans med fler experter i sitt nätverk nya optiplan.se.

 

Vi har också fått hjälp med bland annat varumärkesplattform, grafisk profil och kommunikationsstrategi som går helt i linje med vårt varumärke.

 

Vår tillväxtresa fortsätter med Oskar där vi får ett kontinuerligt och mycket tillgängligt stöd

- lite som vår förlängda marknads- och kommunikationsavdelning!

Gunnar Olsson
Chef LFV Forskningsenhet

Taloj Kommunikation har under en längre tid anlitats som kommunikationskonsult för LFVs Forskningsenhet. 

 

Oskar imponerar med sin snabbhet i att sätta sig in i nya forskningsområden och bidrar effektivt med värdeskapande kommunikation utifrån gällande områden och samverkansstrukturer.

Alltid med leveranser på en hög nivå och med en flexibilitet i utförandet av uppdragen.

 

Jag känner en väldigt stor trygghet i Oskars leveransförmåga och hoppas att vi får chansen att samarbeta igen i framtiden!

Jenny Modess
Webbredaktör

Oskar kopplades in för att hjälpa oss att se över vissa delar på vår nylanserade hemsida scouterna.se.

 

I det arbetet ledde han bland annat en uppskattad workshop med vår Kommunikationschef, Webbredaktör och Sociala medier-ansvarig för att ta fram en ny Voice&Tone-guide, hur vi kan optimera hemsidan ännu bättre med hjälp av UX-writing samt såg över vår Integritetspolicy. 

 

Vi är otroligt tacksamma för hans professionella hjälp och problemlösande sätt där vi hoppas på fler projekt tillsammans i framtiden.

linkoping-rgb.png

Mikaela Schullström
Integrations och arbetsmarknadsdirektör

Oskar har med ett stort engagemang tagit sig an uppdraget som kommunikationsstrateg på Integrations och arbetsmarknadsförvaltningen och självständigt drivit kommunikationsfrågor på denna nystartade förvaltning.

 

Oskar har bidragit med nya perspektiv och har med stor lyhördhet mött de behov och önskemål som finns hos förvaltningen.