top of page

.

Sätter din ton 🎶 i text ✍️

Kreativ och
 effektiv 

kommunikation som bygger varumärke
- från
strategi till innehållsproduktion

.

Taloj Kommunikation

Hur hörs du?

Det kan kännas ovant för många att lyssna på en inspelning av sin egen röst.

- Är det så där jag låter?

Du blir medveten om hur andra upplever din röst och din tonalitet.

Samma sak gäller det du skriver på din webb, i ditt nyhetsbrev eller i din app. Om du är medveten om hur dina användare upplever din röst blir det också lättare att anpassa tonaliteten så att de känner igen dig i olika sammanhang.

Behöver du hjälp med att hitta rätt i dina budskap och texter?

Kanske en specialist för kortare eller längre uppdrag?

 

Eller behöver du förstärka ditt team med en UX-writer?

 

Taloj hjälper dig att hitta tonen du vill sätta. 🎶

strategi

Genomtänkta strategier och medvetna val gör det lättare att kommunicera med omvärlden.

produktion

Att hålla innehållet uppdaterat i alla kanaler kan bli tidskrävande. Men som tur är så finns det ett litet knep.

rådgivning

Kan vi göra så istället? Når vi vår målgrupp? Frågorna kan vara många. Bollplanket finns nära.

Kunder om Taloj

Vi anlitade Taloj Kommunikation när vi hade behov av en ny hemsida. Genom ett grundligt förarbete och i nära samarbete med vår ledningsgrupp levererade Oskar tillsammans med fler experter i sitt nätverk nya optiplan.se.

 

Vi har också fått hjälp med bland annat varumärkesplattform, grafisk profil och kommunikationsstrategi som går helt i linje med vårt varumärke.

 

Vår tillväxtresa fortsätter med Oskar där vi får ett kontinuerligt och mycket tillgängligt stöd

- lite som vår förlängda marknads- och kommunikationsavdelning!

Isabelle Rosberg

Marknadschef

bottom of page